Adatkezelési tájékoztató

A virthelp.hu adatvédelmi tájékoztatója

Napjainkban mindenki számára nagyon fontos lenne a személyes adatok védelme.

Az alábbi adatkezelési tájékoztató azért született meg, hogy tájékoztassalak és biztosítsalak róla Téged is, Kedves Olvasóm, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április 27.) megfelelően bánok az adataiddal.

Röviden a legfontosabbak:

  • Adataidat csak és kizárólag a törvénynek megfelelően kezelem, gyűjtöm és biztonságosan tárolom!
  • Harmadik félnek személyes adatot nem adok át, kivéve abban az esetben, ha erre jogszabály nem kötelez!
  • Marketing célú üzeneteket csak a hozzájárulásoddal küldök, amiről bármikor leiratkozhatsz!

A következőkben megnézzük, hogy milyen módon adhatod meg adataidat:

  • a weboldalon tett látogatásod során a sütik által. A részletes tájékoztatót a sütik-ről itt kaphatsz.
  • hírlevélre történő feliratkozással. Ebben az esetben csak az e-mail címedet kérem el.
  • ajánlatkéréssel kapcsolatban a szolgáltatás csomagok oldalainak valamelyikén. Ekkor a teljes nevedet és az e-mail címedet kérem.
  • kérdés esetén a kapcsolati oldalon. Ilyenkor is a teljes nevedet és e-mail címedet kell megadni.
  • kapcsolatfelvételkor messenger chat ablakban. Facebook Messenger ID
  • bejegyzésekhez történő hozzászólásod esetén. Facebook Profile ID

Ki az adatkezelő?

A virthelp.hu domain néven (továbbiakban Weboldal) elérhető weboldalt Balázs Csilla üzemelteti.

Adatkezelési felelős: Balázs Csilla
Ügyfélszolgálat: +40 755 935 233, csillu@virthelp.hu

Tárhelyszolgáltató:

NetMasters Europe Kft.

Kik dolgozzák fel az adatokat?

The Rocket Science Group LLC

Privy, Inc.

Facebook Ireland Ltd.

Google Inc.

A fenti adatfeldolgozók az átadott adatokat csak addig tárolják, ameddig az adott folyamathoz szükséges vagy amíg erre a törvény kötelezi őket.

Milyen adatkezeléssel kapcsolatos jogaid vannak?

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáshoz

Kizárólag írásban kérhetsz tőlem tájékoztatást, arra vonatkozóan, hogy milyen adataidat, milyen jogalapon, milyen céllal, milyen forrásból és mennyi ideig kezelem. Kérésedre a lehető leggyorsabban igyekszem válaszolni, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást küldök az általad megadott e-mail címre.

Telefonon keresztül nem áll módomban ilyen tájékoztatást adni a beazonosíthatatlanság és esetleges visszaélések miatt.

Jog az adatkezeléssel kapcsolatos helyesbítésre

Írásban kérheted, hogy valamelyik adatodat módosítsam, amire igyekszem a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül biztosan fogok válaszolni. Adatmódosításra sincs lehetőséged telefonon, remélem megérted!

Jog az adatok törlésére

A megadott elérhetőségen kérheted az adataid törlését, amire a lehető leghamarabb, de maximum 30 napon belül tájékoztatást kapsz, valamint a törvénynek megfelelően törlöm adataidat. Telefonon keresztül, ezt a jogodat sem érvényesítheted, csak és kizárólag e-mailben.

Itt felhívom figyelmedet, hogy ha szerződéses jogviszonyba kerülünk, akkor a számlázáshoz szükséges adataidat a hatályos számviteli- és adójogi törvény előírásának megfelelően 8 évig vagyok köteles tárolni, törlést csak ezután hajthatok végre.

Egyéb jogérvényesítés az adatkezeléssel kapcsoltban

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban jogellenest tapasztalsz, akkor kérlek haladéktalanul értesíts, hogy lehetőségem legyen a lehető legrövidebb idő alatt helyreállítani a jogszerű állapotot. Mindent megteszek, hogy az általad jelzett probléma megoldódjon.

Ha úgy ítéled meg, hogy a jogszerű állapot nem állítható helyre, jogod van értesíteni a hatóságot az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Kérlek, a jóhiszeműség nevében, ha problémát észlelsz békés úton, közösen oldjuk meg azt!

Szükség esetén az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályokat pedig az alábbiakban találod:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról